Ankestyrelsen er kommet frem til, at Nordværk alene må benytte hjemmesiden til at udbyde genbrugsgenstande fra eget opland, altså Nordværks ejerkommuner. Derfor bliver vi nødt til at afslutte det gode samarbejde med kollegaerne i Skanderborg, Randers og Sønderborg fra nytår. Det betyder også, at der fra 2024 kun er mulighed for at afhente købte genstande fra Nordværks genbrugsbutik i Hjørring.

Betingelser

Vilkår og betingelser for køb på Genbrugsauktion.dk

Genbrugsauktion.dk er Nordværks webtjeneste for køb af genbrugsvarer. Vi sælger kun ting, som vi samler ind via Nordværks og de øvrige deltagende Affaldsselskaber og Forsyningers genbrugspladser eller storskraldsordninger  – varer, som ellers ville blive solgt i genbrugsbutikker.

Nye varer vil løbende blive sat til salg, og alle varer vil være på auktion mindst én uge ad gangen. Antallet af varer på auktion vil svinge.

Beskrivelsen af varerne foretages efter vores undersøgelse og bedste overbevisning.

Vi forbeholder os ret til at tage en vare af vore auktioner, forlænge auktionen eller lade den gå om, hvis vi vurderer, at det er hensigtsmæssigt. F.eks. grundet mistanke om misbrug, fejl, tekniske forhold eller andet.

Nordværk
Mandøvej 4
9800 Hjørring
Tlf.: 96 23 66 44
E-mail: avv@genbrugsauktion.dk
CVR nr.: 46076753
Telefontid: Man-tors 9.00-14.00 Fre 9:00-13:00

Opret dig som bruger
Alle kan gå ind på siden “AUKTIONER” og kigge på de igangværende auktioner. Her kan man se billede og beskrivelse af varerne samt følge med i buddene.
Hvis du vil afgive et bud på en vare, skal du lade dig oprette som bruger (klik på LOGIN og opret en kundekonto). 

Vær opmærksom på, at det valgte brugernavn er synligt for alle, når du afgiver bud . Brugernavn og kodeord kan du til enhver tid ændre på siden MIN KONTO (kræver, du er logget ind).

Du er selv ansvarlig for at sikre, at dine oplysninger er korrekte.

Hvis vi har mistanke om snyd eller misbrug af en konto eller vores website Genbrugsauktion.dk, eller der sker overtrædelse af disse vilkår og betingelser, forbeholder vi os retten til at suspendere og slette en brugerkonto.

Du kan også altid selv vælge at slette din konto.

Sådan fungerer auktionen
For at byde på en vare, skal du være logget ind – du opretter dig ved at klikke på LOGIN.  Nu finder du varen, du vil byde på.

Bemærk, at dit bud er bindende.

  1. Afgiv ét enkelt bud ved at trykke på BYD. Det mindst mulige beløb står allerede i det hvide felt.
    Når du afgiver et bud, som er accepteret, får du en besked på skærmen “Dit bud er tilføjet”, og du kan nu se dit bud i budhistorikken. 

  2. Den anden mulighed er at vælge det beløb, som du maksimalt vil byde for varen. Dette kalder vi for autobud. Indtast det beløb, som du maksimalt vil give for varen i det hvide felt og tryk BYD (eller Enter på dit tastatur). Genbrugsauktion.dk vil så automatisk byde for dig hver gang du bliver overbudt – indtil det indtastede beløb er nået. Du vil dog aldrig komme til at byde dig selv op. Et autobud kan ikke ændres, når først det er afgivet. Du kan lave et nyt autobud, når dit maks. beløb er overgået af en anden bruger. 

Du modtager en bekræftelse på dit bud via e-mail umiddelbart efter, du har afgivet det.

Uanset hvilken måde du vælger at byde på, så bliver du via e-mail gjort opmærksom på, hvis nogen overbyder dig.

Først til mølle
For autobud gælder princippet om “Først-til-mølle”. Lægger to kunder det samme bud ind på en vare, vil den kunde, der først lægger buddet få hammerslaget. Således vil en kunde, der lægger et autobud på f.eks. 220 kr. få varen, selvom en anden kunde senere byder 220 kr. direkte. Har to kunder afgivet det samme autobud, vil begge bud optræde i budhistorikken, og det afgørende er så tidspunktet for afgivelsen af buddet.

Varer sælges altid til det højeste bud. Det er derfor altid den, der har budt højest på en vare ved auktionens slutning, der har vundet auktionen.

Når auktionen slutter, modtager du besked pr. e-mail, hvis du endte med at have det højeste bud. Du kan naturligvis følge buddene på genbrugsauktion.dk løbende.

Vi kan ikke gøres til ansvar for udefrakommende faktorer, der forsinker eller forhindrer e-mailen i at komme frem.

Forlængelse af auktion
Hvis der bliver budt på en vare, og der er mindre end to minutter til auktionen slutter, bliver auktionen automatisk udskudt to minutter. Udsættelsen vil fortsætte, indtil der er opnået hammerslag. Du skal være opmærksom på, at du måske ikke når, at modtage en mail med besked om at du er blevet overbudt. Hvis du vil sikre dig hammerslag på varen, råder vi dig til at benytte autobud eller følge varen i auktionens sidste minutter. HUSK selv at genindlæse siden løbende ved f.eks. at klikke på tastaturets F5-tast, så du undgår at kigge på en forældet side, og dermed overser andres bud. 

Moms, salær og gebyrer
Alle bud og priser på genbrugsauktion.dk er i danske kroner inkl. moms, og der tillægges ikke salær, afgifter eller andre gebyrer.

Betaling
Den købte vare betales senest ved afhentning hos den genbrugsbutik, der har udbudt varen på auktion. Du kan betale med almindeligt betalingskort eller kontant.

Afhentning
Du skal selv sørge for at afhente varer. Det er ikke muligt at få tilsendt eller leveret varer, som du køber via genbrugsauktion.dk.

Afhentning og betaling af varer, der er købt på genbrugsauktion.dk, kan kun ske i den genbrugsbutik, der har udbudt varen på auktion. Varen skal afhentes senest fem hverdage efter, at auktionen er afsluttet. Som køber skal du medbringe din e-mail med besked om, at du har vundet auktionen. Denne e-mail er vores sikkerhed for, at du er den rette køber. Det er fint at medbringe mailen på en smartphone eller tablet.

For sen afhentning
Hvis varen ikke er afhentet til tiden, og du ikke har truffet anden aftale med os, betragtes aftalen som værende fortrudt, og genbrugsbutikken har ret til at sælge varen til anden side. Vi forbeholder os retten til at suspendere og slette en brugerkonto, hvis en vare ikke afhentes og der samtidig undlades at informere herom på mail.

Genbrugsbutikken er beliggende på følgende adresse:

Nordværks Genbrugsbutik
Mandøvej 4
9800 Hjørring
Tlf.: 96 23 66 44
E-mail: avv@genbrugsauktion.dk
CVR nr.: 46076753
Telefontid: hverdage  9.00-15.00
Varer vundet på auktion kan tidligst afhentes fra kl. 12.30.
Se mere her

Ansvarsbegrænsning
Varerne på genbrugsauktion.dk er som nævnt ting, som vi samler ind via de deltagendes genbrugspladser eller storskraldsordninger. Vi udvælger dog varerne til genbrugsauktion.dk ud fra, at de skal være brugbare og præsentable. Det er alene personalet i de deltagende genbrugsbutikker, som kan udvælge hvilke varer, der skal sættes til salg på genbrugsauktion.dk.

Vi er ansvarlige for fejl og mangler ved de solgte varer i henhold til Købelovens regler herom i det omfang, varerne ikke svarer til de billeder og/eller oplysninger, der oplyses i forbindelse med den enkelte vareannonce.
Da der er tale om genbrugte varer, påtager de deltagende genbrugsbutikker sig ikke noget ansvar for, om varerne er funktionsdygtige eller i god stand og stiller heller ikke nogen garanti for ægthed, sikkerhed eller kvalitet.

Mangler og reklamation
Du opfordres til at undersøge den købte vare ved afhentning. Hvis du bliver opmærksom på en synlig fejl eller mangel ved din undersøgelse, som ikke fremgik af de oplysninger eller billeder på varens annonce, skal du reklamere herfor. Du kan ikke senere gøre en mangel gældende, som du var bekendt med, da du afhentede varen.

Hvis du vil påberåbe dig en mangel, som først viser sig efterfølgende, skal du inden for rimelig tid efter manglen er eller burde være opdaget give os besked herom og samtidig angive, hvori manglen består. Du bedes vedlægge den e-mail du fik i forbindelse med, at du vandt auktionen samt den bon eller kvittering, du modtog i ved købet.
Hvis du har eller burde have opdaget en fejl eller mangel ved varen, og du ikke reklamerer rettidigt, kan du ikke senere gøre manglen gældende.
Købelovens regler om mangler og reklamation finder i øvrigt anvendelse.

Fortrydelsesret
Som køber har du 14 dages fortrydelsesret på varer, der købes via genbrugsauktion.dk. Fortrydelsesfristen udløber 14 dage efter den dag, du henter varen i butikken.

For at udøve fortrydelsesretten skal du sende et brev eller en e-mail til den genbrugsbutik, hvor du har købt varen, hvor du meddeler os, at du gerne vil fortryde aftalen. Varen skal afleveres i den genbrugsbutik, hvor den købt og afleveres i samme stand som da du købte den. For at fortryde købet skal du medbringe den bon eller kvittering, du modtog ved købet.

Email adresse og adresse er som følger:

Nordværks Genbrugsbutik
Mandøvej 4
9800 Hjørring
Email: avv@genbrugsauktion.dk

Du kan benytte den standard fortrydelses-formular, som du finder her. Det er ikke obligatorisk at anvende standard fortrydelses-formularen.

Du bedes oplyse titel på auktionen, auktionens reference nummer samt brugernavn,  navn og adresse, når du fortryder dit køb.

Du skal returnere varen ved at aflevere den til den genbrugsbutik, hvor du har købt og afhentet varen, senest 14 dage fra den dato, hvor du har informeret os om udøvelsen af din fortrydelsesret. Fristen er overholdt, hvis du afleverer varerne inden udløbet af de 14 dage.

Hvis du udøver din fortrydelsesret, refunderer vi alle betalinger modtaget fra dig, når varen afleveres i genbrugsbutikken og senest 14 dage fra den dato, hvor vi modtog din meddelelse om din beslutning om at træde tilbage fra købet. Vi gennemfører tilbagebetaling med samme betalingsmiddel, som du har betalt varen med. Der pålægges ingen former for gebyrer ved tilbagebetalingen.

Du skal dog selv afholde de direkte udgifter i forbindelse med tilbagelevering af varerne.

Hvis du har brugt varen, og den derved har forringet sin værdi, vil vi fratrække et beløb, der svarer til den pågældende værdiforringelse.

Lovvalg og værneting
I tilfælde af eventuelle konflikter i mellem dig og Nordværk eller de øvrige deltagende genbrugsbutikker er det dansk lov, der finder anvendelse.

Klage
Ønsker du at klage over en vare, du har købt på genbrugsauktion.dk, kan du kontakte os på e-mail

Nordværks Genbrugsbutik
E-mail: avv@genbrugsauktion.dk

eller kontakte os via almindelig post til:

Nordværks Genbrugsbutik, Mandøvej 4, 9800 Hjørring.

En klage over en vare eller tjenesteydelse købt hos os kan også indgives til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby, Danmark. Du kan klage til Center for Klageløsning via www.forbrug.dk.

EU-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land. Klage indgives her- http://ec.europa.eu/odr. Ved indgivelse af en klage skal du angive vores e-mailadresse: avv@genbrugsauktion.dk

EU-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land. Klage indgives her- http://ec.europa.eu/odr. Ved indgivelse af en klage skal du angive vores e-mailadresse: avv@genbrugsauktion.dk

Læs Genbrugsauktionens privatlivspolitik her